صدرا

دلنوشته ها

صدرا یعنی عشق

گفتند: صدرا یعنی چه ؟

در جملات کوتاه گفتم:

صدرا یعنی اول

صدرا یعنی بالا نشین، صدر نیشین

صدرا یعنی نخستین همه برای همه

صدرا یعنی آغاز زندگی مهرآگین

صدرا از واژه صدر؛ کلبه آرامش برای قلبهای زلال وآبی

صدر یعنی جایگاه آرامش قلب مهمترین قسمت وجود انسان

شرح صدر آرزوی بلند و جاودانه از انسانهای که طالب شرح وبسط صدر است که ربی اشرح لی صدری

ومحل لطف ورحمت الهی درگستره افق پهناوری از زندگی عاشقانه

ومحل ریزش صبر واستقامت و درک لذت آن که فرمود: الم نشرح لک صدرک

وسپس آهسته در ذهنم گذشت که:

صدرا یعنی عشق

صدرا یعنی شوق وامید

صدرا یعنی زیبایی ومهربانی

صدرا یعنی زندگی و محل آرامش عاشقانه ما

صدرا یعنی آغاز فصل زیبای دیگری از زندگی قشنگ من وحلیمه

صدرا ثمره قشنگ عشق بی انتهای ما

وبالاخره صدرا یعنی صدرا

+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم شهریور ۱۳۸۹ساعت 2:20  توسط حلیمه و محمد  |